“Udělám vše co bude v mých silách, abych podpořila zájem o ryté sklo a přiblížila ho lidem.”

Škola
Jiřího Harcuby

Dřívější Škola Dominika Bimana, na památku na jejího zakladatele, pokračuje pod mým vedením pod názvem Škola Jiřího Harcuby. Stejně jako její předchůdkyně, se koná jednou ročně, vždy na jiném místě.

I'm looking for a balance between
humility and impudence.

My Projects