ŠKOLA JIŘÍHO HARCUBY ____PROJEKTY____ATELIÉR____DOMŮ____GALERIE____O MNĚ____KONTAKTY

 

PŘÍBĚHY

 

Chcete se konečně dozvědět, proč vás žádám o fotografie nejoblíbenějších částí vašeho obličeje?

Zkusím to vysvětlit. Tady je tedy celý ten nápad (stránku budu aktualizovat):

 

 

Tento výtvarný projekt je o kráse. Kráse tak, jak ji vnímáme. Moderní doba nám nastavuje vnímání krásy takovým způsobem, jakým ji prezentují média. Podle nich zřejmě krása spočívá v mládí a tvářích bez jakýchkoli příběhů, což má pak za následek i to, že ti, kdo se do těchto měřítek nevejdou, si potom připadají nehezcí či nezajímaví.

Sebeláska neznamená být pyšný, či příliš sebevědomý. Znamená to odpustit si přísnou sebekritiku a přijmout sám sebe. Je prvním krokem také k lásce k druhým, což si myslím, že je téma, které je v době, kdy se lidské hodnoty tolik posouvají přesně opačným směrem, důležité.

První fází mého projektu je určitý průzkum. Požádala jsem mnoho lidí o to, aby pořídili fotografii jednoho detailu svého obličeje. Mohlo to být cokoli, co mají na své vlastní tváři nejraději. V tuto chvíli prozatím mám kolem 150 fotografií očí, nosů, rtů, tváří, apod. a mým cílem je nasbírat jich kolem dvou set.

Zajímavou skutečností je, že nejnadšenějšími zájemci o spolupráci jsou děti. Ani je nenapadne se nějak kritizovat, berou to prostě jako legraci. Nicméně nadšení dalších oslovených pak postupně ubývá - povětšinou s tím, jak jim přibývá vrásek a dalších stop jejich životních příběhů. A přitom právě tyto stopy jsou tím, co je na lidské tváři tím nejcennějším, tím, co v té původně nepopsané knize zanechal život. A to je hlavním důvodem, proč většině mých modelů je 20 – 35 let.

Já ale přesto stále doufám, že najdu více lidí, kteří mají své vrásky rádi a budou ochotni je, zcela anonymně, sdílet se světem.

Jakmile budu mít dostatek podkladů, chystám se každý z nich rýt do skla. Technika rytí skla je pro můj projekt zcela ideální: stejně tak jako čas a zkušenosti ve tváři, zanechává i rytí ve skle otisky, stopy, vrypy; tvoří cestičky a úžlabiny, rokle a propasti, vdechuje život. Tím, že otáčející se kolečko odebírá sklo, tvoří do původně plochého a čistého skla objemy, otisk krajiny, otisk portrétu.

Z jednotlivých rytých dílů mám v úmyslu sestavit instalaci, která podpoří jejich význam. Nemá ještě definitivní podobu - ta bude záležet na tom, kolik a jaké podklady pro rytí seženu a také na financích, protože ve svém nadšení pro myšlenku jsem rovnýma nohama skočila do úžasného projektu a zapomněla přitom myslet na to, kolik to bude stát... Takže uvidíme. Výsledný objekt bude ale v každém případě vystaven na několika místech.

___________________________________________________________

Tak a vítěz je na světě...

po několika zkouškách jsem se rozhodla jednotlivé části projektu rýt tímto způsobem:

 

oko

 

____________________________________________________

Podíleli byste se rádi na mém projektu malým finančním darem?

Tady je jedna z možností jak na to: